Nguyễn Vi

Các bài của Nguyễn Vi

Tác giả: Nguyễn Vi

20 bài học xương máu mỗi người phải tự nếm trải để trưởng thành

Đó là những bài học vô giá chẳng sách vở nào đủ uyên thâm để mang đến cho bạn, ngoài việc bạn phải tự mình trải qua và chính mình chiêm nghiệm.

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage