Kết nối yêu thương: Người em tìm kiếm

    Giọng đọc: MC. Phương Hiền  

    Tác giả: VOV

    Thanh xuân, bạn đã từng yêu ai một cách say đắm và dại khờ chưa? cùng đắm mình trong những bản tình ca? Bạn có từng tin rằng mình sẽ nắm bàn tay ấy đi hết cuộc đời?


    Xem thêm ›››