Hoàng Yến

Các bài của Hoàng Yến

Giọng đọc: Hoàng Yến
Tác giả: Lê Di

Không yêu đừng cho nhau một thói quen

Em bắt đầu tiếp nhận mọi thứ từ phía anh. Em bắt đầu xếp anh vào trong lịch trình của mình, đặt vào anh những ưu tiên nhất định.

Giọng đọc: NSUT Hoàng Yến
Tác giả: Võ Thị Xuân Hà

Truyện ngắn: Hồ trong thung lũng xa

Truyện ngắn: Hồ trong thung lũng xa - Tác giả: Võ Thị Xuân Hà - Thể hiện: NSUT Hoàng Yến

Giọng đọc: NSUT Hoàng Yến
Tác giả: Mai Dương Dương

Truyện ngắn: Rau đắng

Truyện ngắn: Rau đắng - Tác giả: Mai Dương Dương - Thể hiện: NSUT Hoàng Yến

Giọng đọc: NSUT Hoàng Yến
Tác giả: Đỗ kim Cuông

Truyện ngắn: Người thầy đầu tiên

Truyện ngắn: Người thầy đầu tiên, Tác giả: Đỗ kim Cuông, Thể hiện: NSUT Hoàng Yến

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage