Hoa Xương Rồng

Các bài của Hoa Xương Rồng

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Hoa Xương Rồng

Thật hạnh phúc khi ta tìm thấy nhau

Trên đời này, thực sự, điều gì cũng có thể sảy ra.

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage