PTV Sơn Tùng

Các bài của PTV Sơn Tùng

Giọng đọc: PTV Sơn Tùng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư

Truyện ngắn: Nhớ sông

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư - Thể hiện: PTV Sơn Tùng

Giọng đọc: PTV Sơn Tùng

Truyện ngắn: Xóm bãi ngọc

ân Bãi Ngọc xì xào bàn tán, rỉ tai nhau, chắc là bị bùa ngải nên lão lái Thỏa mới bỏ vợ, bỏ con, bỏ quê lên xóm mình làm chồng cái Mắm. Phen này thì bố con nhà lão Đằm giàu to rồi. Thứ nhất lấy được lái bè,...

Giọng đọc: PTV Sơn Tùng
Tác giả: Trương Vân Ngọc

Truyện ngắn: Hoa xương rồng nở muộn

Truyện ngắn: Hoa xương rồng nở muộn - Tác giả: Trương Vân Ngọc - Thể hiện: PTV Sơn Tùng

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage