Ai là người mà bạn không thể nào quên được ở kiếp trước?

Người tạo: Radiome

Bạn có tin không, nhưng trong tâm tưởng hẳn bạn luôn nghĩ về một ai đó mà đôi khi chính bạn cũng không biết và thấy khó hiểu. Đó có thể là người bạn đã từng gặp qua cũng có thể là người người mà ở kiếp trước bạn đã...

  0   9511

MỜI BẠN RÚT BÀI!

Bói bài hấp dẫn khác

Youtube

Facebook Fanpage