Bốc bài để biết người cũ có còn yêu bạn không?

Người tạo: Radiome

Mỗi cuộc tình đi qua chúng ta lại nhận thêm những bài học về cách trưởng thành trong câu chuyện tình cảm. Để lại sau những kỷ niệm một thời vui buồn có nhau, nhắc đến người cũ luôn là những cảm xúc khó nói lên thành lời. Đối với...

  0   7467

MỜI BẠN RÚT BÀI!

Bói bài hấp dẫn khác

Youtube

Facebook Fanpage