XONE FM ngày 22/8/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM ngày 23/8/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM ngày 24/8/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM chiều ngày 6/7/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM chiều ngày 7/7/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM sáng ngày 7/7/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM chiều ngày 8/7/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM chiều ngày 9/7/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM sáng ngày 9/7/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

XONE FM chiều ngày 10/7/2015

XoneFM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới đối tượng chính là giới trẻ (16 đến 30 tuổi) trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được phát trên hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3 vào tất cả các...

Nghe Nhiều Nhất

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage