Có nên tái hợp với tình cũ?

Người tạo: Radiome

Hai bạn vừa mới chia tay không lâu, nhưng bạn phát hiện ra mình vẫn còn lưu luyến tình cũ, và bạn thật sự muốn tái hợp với người ấy. Nhưng bạn rất lo lắng không biết hai bạn còn cơ hội nữa hay không, bởi rất có thể người...

  0   7751

MỜI BẠN RÚT BÀI!

Bói bài hấp dẫn khác