Giọng đọc: Chuyên gia tư vấn tình yêu  
Tác giả: VOV

Đừng bao giờ hi vọng đón một cái cô nào đó về ở với vợ mình. Người ta thường nói "đói lòng thì ăn nắm lá sung; chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng". Chưa bao giờ trên đời này ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !
Chưa có bình luận