Ca sĩ: Various Artists


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Tôi biết, chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng sao tôi nặng lòng quá. Nặng yêu, nặng nhớ, nặng cả nỗi lòng, nặng cả những lựa chọn.... Vì em. Con người sinh ra trên đời, có người chỉ yêu một người mà nên duyên. Có người đi hết cả chặng đường không biết mình đã biết yêu hay chưa. Có người lại quanh quẩn bên một mối tình trong tim.