Giải ngân đầu tư công chậm: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Tác giả : VOV
08-11-2018
  0   961

Xây dựng đội ngũ cán bộ tốt phục vụ nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ tốt phục vụ nhân dân

Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên, Huế: Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên, Huế: Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn

Phòng chống tham nhũng - nhiệm vụ nặng nề năm 2019 của Chính phủ

Phòng chống tham nhũng - nhiệm vụ nặng nề năm 2019 của Chính phủ

Cải cách hành chính để phát triển

Cải cách hành chính để phát triển

Chính phủ với quyết tâm tăng tốc và bứt phá trong năm 2019

Chính phủ với quyết tâm tăng tốc và bứt phá trong năm 2019

Tinh giản biên chế - Những thành công và vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Tinh giản biên chế - Những thành công và vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Tác giả: VOV

Các ban ngành chức năng chăm lo Tết cho người nghèo, hộ chính sách

Phỏng vấn ông Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng về việc chăm lo Tết cho người nghèo, hộ chính sách.

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage