Giải ngân đầu tư công chậm: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Tác giả : VOV
08-11-2018
  0   221

Các điều kiện kinh doanh bất hợp lý được cắt giảm

Các điều kiện kinh doanh bất hợp lý được cắt giảm, là kỳ vọng của Chính phủ để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. (theo VOV)

Tác giả: VOV

Giải ngân đầu tư công chậm: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Giải ngân đầu tư công chậm: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Tác giả: VOV

Chậm giải ngân vốn đầu tư công và những hệ lụy từ thực tế

Chậm giải ngân vốn đầu tư công và những hệ lụy từ thực tế

Tác giả: VOV

Cao Bằng nỗ lực sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả

Đồng Nai đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

Tác giả: VOV

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là cầu nối gắn kết quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là cầu nối gắn kết quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage