Nghệ sĩ bị chỉ trích keo kiệt: “Thật lố bịch! Có luật nào làm từ thiện phải cân đo đong đếm bằng tiền”

16-03-2020
  0   242

Youtube

Facebook Fanpage