Những giải pháp sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Tác giả : VOV
14-12-2016
  0   182

Chuyên đề: “Xăng sinh học 2018”

- Thông tin về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo các quyết định của Chính phủ. - Phát triển nhiên liệu sinh học theo lộ trình của Chính phủ. (theo VOV)

Tiềm năng phát triển kinh tế chia sẻ trên nên tảng công nghệ

Tiềm năng phát triển kinh tế chia sẻ trên nên tảng công nghệ

Nhiều thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng

- Nhiều thách thức trong đảm bảo an ninh năng lượng. - Những bước đi cụ thể cho chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0. (theo VOV)

Ngăn chặn hiện tượng thanh toán điện tử xuyên biên giới bất hợp pháp

- Ngăn chặn hiện tượng thanh toán điện tử xuyên biên giới bất hợp pháp. - Việt Nam cần sẵn sàng cho kỷ nguyên mới của ngành sản xuất. (theo VOV)

Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất hơn

Mặc dù các phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đều đạt được mục tiêu nhưng thực tế mới chỉ đạt về số lượng, chưa đạt về chất lượng.

Tác giả: VOV

Kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm 2018 – thách thức và giải pháp

Kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm 2018 – thách thức và giải pháp

Tác giả: VOV

Hàng nghìn container phế liệu tồn đọng do đâu?

Hàng nghìn container phế liệu tồn đọng do đâu? - Giải pháp ngăn chặn và xử lý hàng phế liệu nhập khẩu để giảm lượng hàng tồn đọng.

Cảnh báo doanh nghiệp xuất khẩu thép sang EU

Hàng tháng Cục Phòng vệ thương mại sẽ công bố số liệu xuất khẩu sang EU nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cơ quan chức năng theo dõi tình hình xuất khẩu và có biện pháp kiềm chế phù hợp.

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage