Hạnh phúc là khi ta đem lại hạnh phúc cho bản thân mình trước đã

    Giọng đọc: Mika  

    Tác giả: Bài sưu tầm

    Muốn thay đổi người khác, mình phải thay đổi bản thân trước. Muốn người khác đối xử với mình thế nào, hãy yêu thương và đối xử với mình như thế trước.


    Xem thêm ›››