8 tháng 3 của gái ế

    Giọng đọc: Babum  

    Tác giả: Lê Vy

    Tôi thường lê la đến những quán quen rồi trốn vào một góc xem thiên hạ có đôi có cặp đi chơi còn mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn.


    Xem thêm ›››