Đôi lúc ta thèm yêu nhưng lại sợ tổn thương

    Giọng đọc: Babum  

    Tác giả: Aquarius

    Cô đơn là khi trong lòng chỉ chứa đủ một người duy nhất, mà người ấy đã xa, tình yêu ấy đã qua lâu rồi.


    Xem thêm ›››