Tarot: Bạn có phải là kẻ ba phải, dễ bị lung lay bởi ý kiến người khác?

Người tạo: Radiome

Bạn có phải là người không có chính kiến, dễ bị tác động bởi người khác không? Hãy chọn một lá bài dưới đây để biết câu trả lời!

  0   2581

MỜI BẠN RÚT BÀI!

Bói bài hấp dẫn khác

Youtube

Facebook Fanpage