Tác giả:

Thần điêu hiệp lữ là phần hai trong bộ Xạ điêu tam bộ khúc, được đánh giá là tiểu thuyết võ hiệp viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung. Bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ là vào cuối ...


 • Thần điêu hiệp lữ - Phần mở
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 1 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 1 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 2 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 2 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 3 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 3 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 4 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 4 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 5 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 5 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 6 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 7 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 7 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 8 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 8 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 9 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 9 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 10 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 10 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 11 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 11 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 12 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 12 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 13 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 13 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 14 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 14 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 15 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 15 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 16 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 16 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 17 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 17 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 18 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 18 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 19 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 19 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 20 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 20 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 21 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 21 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 22 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 22 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 23 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 23 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 24 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 24 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 25 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 25 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 26 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 26 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 27 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 27 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 28 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 28 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 29 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 29 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 30 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 30 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 31 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 31 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 32 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 32 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 32 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 33 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 33 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 33 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 34 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 34 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 34 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 35 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 35 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 35 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 36 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 36 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 36 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 37 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 37 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 37 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 38 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 38 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 39 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 39 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 40 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 40 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 41 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 41 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 42 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 42 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 43 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 43 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 44 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 44 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 45 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 45 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 46 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 46 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 47 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 47 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 48 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 48 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 49 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 49 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 50 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 50 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 51 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 51 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 52 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 52 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 53 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 53 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 54 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 54 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 55 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 55 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 56 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 56 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 57 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 57 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 58 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 58 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 59 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 59 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 60 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 60 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 61 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 61 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 63 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 62 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 62 - ...
 • Thần điêu hiệp lữ - Phần 63 - ...

Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
 • Bạn chưa có playlist mới nào !

Thần điêu hiệp lữ là phần hai trong bộ Xạ điêu tam bộ khúc, được đánh giá là tiểu thuyết võ hiệp viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung. Bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống.Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường.

 

Mời các bạn theo dõi bộ truyện Thần điêu hiệp lữ của tác giả Kim Dung. 

Chưa có bình luận