Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Thì thầm cùng A Pa Chải

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Thì thầm cùng A Pa Chải" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Em viết cho anh từ phía cuối chân trời

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Em viết cho anh từ phía cuối chân trời" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Hát ru bầu trời

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Hát ru bầu trời" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Tự khúc cùng châu thổ

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Tự khúc cùng châu thổ" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Thời gian và nỗi nhớ

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Thời gian và nỗi nhớ" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Người ơi người ở

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Người ơi người ở" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Áo lụa Hà Đông

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Áo lụa Hà Đông" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Với người trên đường

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Với người trên đường" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé.

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Một đoạn thơ tình

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Một đoạn thơ tình" của nhà thơ Maragita nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Giã từ

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Giã từ" của nhà thơ Giáng Vân nhé!

Nghe Nhiều Nhất

Youtube

Facebook Fanpage