Tác giả: Theo VOV

Khu di tích lăng mộ Hàn Mạc Tử nằm bên Ghềnh Ráng biển Qui Nhơn, Bình Định, nơi ông đã sống những ngày cuối cùng đau đớn trong trại Phong Quy Hòa, nhưng mỗi cơn đau lại là nguồn ...


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Chọn playlist hoặc tạo mới
  • Bạn chưa có playlist mới nào !

 

hư pháp bằng bút lửa: Lưu giữ di sản tinh thần Hàn Mạc Tử

 

Khu di tích lăng mộ Hàn Mạc Tử nằm bên Ghềnh Ráng biển Qui Nhơn, Bình Định, nơi ông đã sống những ngày cuối cùng đau đớn trong trại Phong Quy Hòa, nhưng mỗi cơn đau lại là nguồn lực để thi nhân làm nên những dòng “Thơ Say”, “Thơ Điên” và “Thơ Trăng” bất diệt. Và có lẽ cũng bởi sức hút của di sản tinh thần Hàn Mạc Tử mà ngày ngày dòng người vẫn lui tới đây thăm viếng thi nhân rồi đi xuống phía dưới khu lăng mộ, nơi mọc lên căn lều nhỏ để trình diễn thư pháp bằng bút lửa của nghệ nhân Dzũ Kha. Trong căn lều này, ông cùng những người thợ thủ công mang tâm hồn nghệ sĩ đã viết Thơ Hàn lên các bức tranh gỗ có muôn ngàn hình hai kích cỡ khác nhau

Chưa có bình luận