Giọng đọc : Vy Cầm,Chit Xinh
Tác giả : Sâu Điên
99999
Tôi biết mình tham lam, và có lẽ những ai còn ba mẹ cũng sẽ tham lam như tôi. Tham lam giữ lấy và ôm hết tình yêu thương trời biển ấy. Tham lam ngay cả khi luật đời không cho phép làm như vậy.

Đừng bận tâm