Vội Vàng

2016-12-16T18:07:16.103
  0   536

Trách ta một lần không nói rõ Trách em ngờ vực câu nói đó Nên đánh mất ngày vui Giờ ta tiếc mãi khôn nguôi.

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage