Cần nhiều hơn nữa những chính sách dành cho cán bộ y tế ở những vùng khó khăn

Cần nhiều hơn nữa những chính sách dành cho cán bộ y tế ở những vùng khó khăn

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở ngành Thuế

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở ngành Thuế

Tháo gỡ vướng mắc, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Tháo gỡ vướng mắc, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh

Xây dựng đội ngũ cán bộ tốt phục vụ nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ tốt phục vụ nhân dân

Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên, Huế: Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên, Huế: Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn

Phòng chống tham nhũng - nhiệm vụ nặng nề năm 2019 của Chính phủ

Phòng chống tham nhũng - nhiệm vụ nặng nề năm 2019 của Chính phủ

Cải cách hành chính để phát triển

Cải cách hành chính để phát triển

Chính phủ với quyết tâm tăng tốc và bứt phá trong năm 2019

Chính phủ với quyết tâm tăng tốc và bứt phá trong năm 2019

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage