Tác giả: VOV

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Tác giả: VOV

Nhìn lại 5 năm liên tục thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nhìn lại 5 năm liên tục thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tác giả: VOV

Lao động việc làm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Lao động việc làm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Tác giả: VOV

Trung tâm hành chính công: Hướng đến sự hài lòng của người dân

Trung tâm hành chính công: Hướng đến sự hài lòng của người dân

Tác giả: VOV

2 Nghị quyết được Chính phủ ban hành trong những ngày đầu năm mới 2019

Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về những việc phải làm để nâng cao chất lượng tăng trưởng cho nền kinh tế.

Tác giả: VOV

Giải pháp thủ tục hành chính 2019 - Những điểm cần tháo gỡ

Giải pháp thủ tục hành chính 2019 - Những điểm cần tháo gỡ

Tác giả: VOV

Hà Nội: Cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ khởi nghiệp

Hà Nội: Cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ khởi nghiệp

Tác giả: VOV

Chính phủ sau một năm quyết liệt hành động

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều có biến động, năm 2018, nền kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng và ổn định. Điểm sáng nổi bật là con số tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 7%, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh...

Tác giả: VOV

Cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage