Hoàng Yến

Các bài của Hoàng Yến

Giọng đọc: Hoàng Yến
Tác giả: Lê Di

Không yêu đừng cho nhau một thói quen

Em bắt đầu tiếp nhận mọi thứ từ phía anh. Em bắt đầu xếp anh vào trong lịch trình của mình, đặt vào anh những ưu tiên nhất định.