Mika

Các bài của Mika

Giọng đọc: Mika
Tác giả: Carmen Nguyễn

Đàn bà và ghen tuông

Phàm là đàn bà mấy ai lại không ghen. Người đời thường nói về cái ghen qua nhiều trạng thái như điên cuồng, bóng gió...

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage