Ca sĩ:


Bạn đã thêm thành công

Radio đã có trong playlist của bạn

Đã gần 2 năm trông chờ và hy vọng. Dần dần rồi em chẳng biết em đang chờ và hi vọng gì nữa... Em sẽ cố quên đi anh. Hãy để anh chỉ là quá khứ thôi nhỉ! Sẽ đặt anh vào đấy và khóa lại thật chặt. Giấu vào đôi mắt những gì dành cho anh...