Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Vnexpress

Phụ nữ ra tay gạo xay ra cám - Phần 2

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Phụ nữ ra tay gạo xay ra cám- Phần 2" qua giọng đọc Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Vnexpress

Phụ nữ ra tay gạo xay ra cám - Phần 1

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Phụ nữ ra tay gạo xay ra cám- Phần 1" qua giọng đọc Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Vnexpress

Muôn nẻo đường yêu - Phần 2

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Muôn nẻo đường yêu - Phần 2" qua giọng đọc Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Vnexpress

Muôn nẻo đường yêu - Phần 1

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Muôn nẻo đường yêu - Phần 1" qua giọng đọc Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Sưu tầm

Hài hước chuyện vợ chồng – Phần 2

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Hài hước chuyện vợ chồng – Phần 2" qua giọng đọc của Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Sưu tầm

Hài hước chuyện vợ chồng – Phần 1

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Hài hước chuyện vợ chồng – Phần 1" qua giọng đọc của Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương,Nhím Xù
Tác giả: Sưu tầm

Chuyện đau khổ của các ông chồng – Phần 3

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Chuyện đau khổ của các ông chồng – Phần 3" qua giọng đọc của Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Sưu tầm

Chuyện đau khổ của các ông chồng – Phần 2

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Chuyện đau khổ của các ông chồng – Phần 2" qua giọng đọc của Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Sưu tầm

Chuyện đau khổ của các ông chồng – Phần 1

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Chuyện đau khổ của các ông chồng – Phần 1" qua giọng đọc của Trọng Khương nhé.

Giọng đọc: Trọng Khương
Tác giả: Sưu tầm

Kế sách của các chàng – Phần 3

Hãy cùng RadioMe theo dõi chùm truyện cười "Kế sách của các chàng – Phần 3" qua giọng đọc của Trọng Khương nhé.

Nghe Nhiều Nhất

Emđẹp

Youtube

Facebook Fanpage