Sói đỏ núi Ba Đầu

    Giọng đọc: VOV  

    Tác giả: VOV

    Truyện được viết với phong cách kì ảo về mối huyết thù của hai cô gái trẻ Linh Lan và Tuyết Nhi với viên quan huyện Quản Hà.


    Xem thêm ›››