Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Anh đã mất chi anh đã được gì?

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Anh đã mất chi anh đã được gì?" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Tràng giang

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Tràng giang" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Viết cho ngày sinh con

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Viết cho ngày sinh con" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Trò chuyện với nỗi buồn

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Trò chuyện với nỗi buồn" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Nói cùng anh

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Nói cùng anh" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Tình quê

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Tình quê" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Tôi Đi

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Tôi Đi" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Con về đêm nay

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Con về đêm nay" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Cát thở

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Cát thở" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Giọng đọc: VOV
Tác giả: VOV

Nghịch lý tình yêu

Xin mời các bạn cùng Radiome lắng nghe bài thơ "Nghịch lý tình yêu" trong chương trình thơ ngày hôm nay nhé!

Youtube

Facebook Fanpage