Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư

    Giọng đọc: Nhím Xù  

    Tác giả: Đường Thất Công Tử

    Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư nằm trong hệ liệt “Tam sinh tam thế”, viết về Phượng Cửu (cháu gái Bạch Thiển) và Đông Hoa Đế Quân


    Xem thêm ›››