Mặt Nạ

Các bài của Mặt Nạ

Giọng đọc: Mặt Nạ
Tác giả: Du Phong

Lời nhắn của ba dành cho gái...ế

"Chỉ cần con còn có ba, thì con nhất định sẽ hạnh phúc. Con gái của ba sống trên đời chỉ có thể hạnh phúc, những thứ còn lại đều không được!"